MVO

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Het uitgangspunt van MVO is het streven naar een balans tussen de 3 P’s: people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst).

Leidsch loonbedrijf streeft naar een financieel gezonde bedrijfsvoering (profit), wat de toekomstbestendigheid van onze onderneming waarborgt. Onze meerwaarde wordt gecreëerd door bij (beleids)beslissingen net zo goed en evenwichtig na te denken over de invalshoeken mensen (people) en milieu (planet). Wij vinden het van groot belang dat mensen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen en de aarde wordt gespaard of in ieder geval zo min mogelijk belast.

Milieu en natuur: duurzaamheid

Als ondersteunend element en regelmatig ook een voorwaarde om aan een werk te mogen deelnemen, werken wij met de CO2-prestatieladder. Doel van de CO2-prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen uitstoot te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering terug te dringen. Reductiemaatregelen worden uitgevoerd, kennis wordt gedeeld en samen met andere bedrijven wordt gezocht naar verdere mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. Meer informatie over de CO2-prestatieladder vindt u op www.skao.nl.

Leidsch loonbedrijf heeft zich tot doel gesteld in 2020 de CO2-uitstoot met 3% te reduceren ten opzichte van 2016.

Management verklaring 2017 – publicatiedatum 24-08-2017
Management verklaring 2018 – publicatiedatum 20-09-2018
Management verklaring 2019 – publicatiedatum 01-06-2019
CO2 emissie inventaris 2016 – Publicatiedatum 24-08-2017
Reductiedoelstellingen 2020 – Publicatiedatum 24-08-2017
Reductiedoelstellingen 2020 – Publicatiedatum 20-09-2018
Reductiedoelstellingen 2020 – Publicatiedatum 01-06-2019
Emissie inventaris rapport 2016 – Publicatiedatum 24-08-2017
Communicatieplan – Publicatiedatum 24-08-2017
Communicatieplan – Publicatiedatum 20-09-2018
Communicatieplan – Publicatiedatum 01-06-2019
Actieve deelname initiatief – Publicatiedatum 24-08-2017
Actieve deelname initiatief – Publicatiedatum 20-09-2018
Actieve deelname initiatief – Publicatiedatum 01-06-2019
Emissie inventarisrapport 1e helft 2017 – publicatiedatum 04-09-2017
Emissie inventarisrapport 2e helft 2017 – publicatiedatum 12-01-2018
Emissie inventarisrapport 1e helft 2018 – publicatiedatum 13-09-2018
Emissie inventarisrapport 2e helft 2018 – publicatiedatum 01-06-2019
Emissie inventarisrapport 1e helft 2019 – publicatiedatum volgt zsm
Emissie inventarisrapport 2016 – publicatiedatum 01-06-2019
Emissie inventarisrapport 2017 – publicatiedatum 01-06-2019
Emissie inventarisrapport 2018 – publicatiedatum 01-06-2019

Medewerkers

We vinden het belangrijk dat onze vaste medewerkers zich prettig en veilig voelen op het werk, maar ook dat zij zich ontwikkelen binnen hun vakgebied. Dit komt niet alleen u als klant ten goede, maar ook onze medewerkers zelf die niet alleen met veel kennis en kunde, maar ook met plezier hun werk verrichten. We streven naar een goede balans tussen werk en privéleven van onze medewerkers, bijvoorbeeld door gebruik van de seniorenregeling mogelijk te maken.

Maatschappij

Omdat we het belangrijk vinden de jeugd een goede opleiding te bieden en daarmee de kans op een goede toekomst op de arbeidsmarkt te vergroten zijn we al sinds jaar en dag een gecertificeerd leerbedrijf.

Naast investeren in opleidingen, zet Leidsch Loonbedrijf zich ook in als sponsor voor diverse clubs en verenigingen. Voor het seizoen 2017 – 2018 zijn we bijvoorbeeld sponsor bij VV Katwijk en steunen we regelmatig (plaatselijke) initiatieven om geld in te zamelen voor goede doelen.

Veiligheid

Als bedrijf zijn we VCA-gecertificeerd, daarom verwachten we van al onze medewerkers (vast, inhuur, maar ook leerlingen) dat zij beschikken over een geldig VCA certificaat of bereid zijn deze binnen afzienbare tijd te behalen.