Privacy Verklaring

Privacyverklaring Leidsch Loonbedrijf BV

Datum verklaring: mei 2018

Leidsch Loonbedrijf BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring binnen

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:

Leidsch Loonbedrijf BV
Amphoraweg 10
2332 EE Leiden

KvK 28074044
071 5790657 – 06 53547162
info@leidschloonbedrijf.nl
www.leidschloonbedrijf.nl

Aanleiding

Leidsch Loonbedrijf BV hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verwerkt persoonsgegevens van:

  • Gegevens (tijdelijk) personeel, uitzendkrachten, ZZP’ers en leerlingen die bij ons in opleiding zijn
  • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
  • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
  • Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
–          Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
–          BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
–          Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

 

Leidsch Loonbedrijf BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Leidsch Loonbedrijf BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
–          Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
–          Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
–          Het afhandelen van jouw betaling

 

Uitvoeren overeenkomst
–          Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
–          Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt (korte) bedrijfsnaam in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Leidsch Loonbedrijf BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Leidsch Loonbedrijf BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan, vooralsnog, geen buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Indien dit in de toekomst wel zo zou zijn, dan is dit zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Leidsch Loonbedrijf BV

Leidsch Loonbedrijf BV heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Leidsch Loonbedrijf BV  neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware op onze divice
  • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Vergrendeling van de devices

Jouw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage

 

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Leidsch Loonbedrijf BV vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie

 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Leidsch Loonbedrijf BV.
Recht op overdracht (dataportabiliteit)

 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Leidsch Loonbedrijf BV  opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Leidsch Loonbedrijf BV  al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Leidsch Loonbedrijf BV  vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

 

Wil jij niet dat Leidsch Loonbedrijf BV  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@leidschloonbedrijf.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen twee weken te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Leidsch Loonbedrijf BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Leidsch Loonbedrijf BV  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Leidsch Loonbedrijf BV  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Mail dan gerust uw vraag aan info@leidschloonbedrijf.nl