woensdag 18 juli 2018
You are here: Home Werkzaamheden Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen
  1. Inspectie van locatie samen met opdrachtgever
  2. Indien nodig vrijmaken/opschonen/afgraven van plaatsingsgebied
  3. Cunet graven voor nieuw te plaatsen toestel of hergebruiken oude cunet
  4. Plaatsen toestel en eventueel leveren van valdempend materiaal volgens voorschrift zoals geleverd bij speeltoestel of aangeleverd door klant:
    1. Valbereik / definitie gebied dat valbeveiligd moet worden
    2. Valdemping, benodigde dikte van valdemping in rubber, schors of zand
  5. Eindcontrole voor oplevering
 

Certificaten

Weer Leiden