zondag 21 jan 2018
You are here: Home Werkzaamheden Slootonderhoud
Slootonderhoud

Slootwerk  (maaien)

  1. Bepaling werkgebied in overleg met klant
  2. Controle op obstakels in werkgebied (bijv. zinkers, palen, verkeerspalen, peilbuizen).
  3. Maaien en inhakken talud
  4. Opschonen watergang
  5. Afvoer gemaaide groenvegetatie
  6. Eindcontrole voor oplevering
 

Certificaten

Weer Leiden