woensdag 18 juli 2018
You are here: Home Straatwerken
Straatwerken

  1. Bepaling werkgebied in overleg met klant.
  2. Zorgdragen voor benodigde afzettingen
  3. Eventueel verwijderen en afvoeren of opschonen voor hergebruik oud straatwerk
  4. Werkgebied op gespecificeerde hoogte brengen (voor ophoging wordt uitsluitend ontzilt zand van minimaal reinheidsgraad zeezand gebruikt).
  5. Verdichten met zand, water en trilplaat (bij ophoging van meer dan 30 cm, iedere 30 cm verhoging verdichten)
  6. Egaliseren en profileren van zandbed
  7. Plaatsing van verhardingsmateriaal volgens specificatie klant
  8. Werkgebied afstrooien mhv strooizand, invegen en aftrillen tot gewenste hoogte.
  9. Afwerking afschot en profiel volgens specificatie klant;
  10. Eindcontrole voor oplevering
 

Certificaten

Weer Leiden