woensdag 18 juli 2018
You are here: Home Beschoeiingen
Beschoeiingen
 1. Bepaling werkgebied in overleg met klant.
 2. Zorgdragen voor benodigde afzettingen
 3. Rooien oude beschoeiing
  1. planken en palen wegnemen en afvoeren naar erkende verwerker
 4. opschonen bodem daar waar nieuwe beschoeiing komt
  1. werkplek vrijmaken van losse elementen in water dmv verplaatsing
 5. Plaatsen palen met schot volgens de door klant opgegeven specificaties:
  1. Hoogte boven waterlijn (max. afwijking 1 cm hoogteverschil)
  2. Type palen en schotten naar wens klant
  3. Afstand tussen de palen volgens voorschrift leverancier
 6. Terugplaatsen weggenomen materiaal voor en achter schoeiing
 7. Afwerken talud met aanwezige grond/bagger, indien nader gewenst gespecificeerd door aangevoerde materialen.
 8. Controle voor oplevering
 

Certificaten

Weer Leiden